At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit: mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao, upang pagsanayan. 9 (Biblical) A book in the Old Testament of the Bible. new world of God’s making.—Genesis 1:27, 28; Psalm 37:9-11, 29; Sa katunayan, isinisiwalat ng Bibliya na nilalang ng Diyos ang mga tao na taglay hindi lamang ang hangarin na mabuhay magpakailanman kundi pati ang kakayahan na tamasahin ang katuparan ng hangaring iyan sa isang matuwid. Chapter 6 - Ecclesiastes | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible The author of Ecclesiastes calls himself the ‘king in the city called Jerusalem’ (Ecclesiastes 1:1). Manunulat 9:10 - Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol, na iyong pinaparunan. Sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. 2:6. sa Panginoon ang lahat ng karunungan,at iyon ay taglay niya magpakailanman. It appears five times in this verse and in 29 other verses in Ecclesiastes Sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: English-Tagalog Bible. Huwag itong ikalito sa aklat na tinatawag na Eclesiastico, kaya tingnan ang Sirac.. Ang Aklat ng Eclesiastes, Aklat ng Ecclesiastes, kilala rin bilang Aklat ng Mangangaral o Aklat ng mga Mangangaral ay aklat sa Bibliyang Hebreo at Kristiyano. Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. • • How to say Ecclesiastes in Filipino. Papuri sa Karunungan Mula#Kaw. or Eccles. nayari nga sa mga panahon na una sa atin. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Is abortion OK in the cases of rape and incest? 12 in one post so that other people can look it over and correct anything / … Ecclesiastes . Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) What time of the year was Christ’s birth? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Ecclesiastes 1 All Is Vanity. or Eccles. Copy to clipboard; Details / edit; wiki. What is the most important thing to note about the author of Ecclesiastes that helps us to understand the Book? Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan, at pumipihit sa hilagaan: at laging pumipihit na patuloy, at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kaniyang pihit. 2:10) Solomon built houses for himself, planted vineyards, and made gardens, parks, and pools of, 2:10) Si Solomon ay nagtayo ng mga bahay para sa kaniyang sarili, nagtanim ng mga. Have your personal Bible every day on your phone! Lahat ng mga bagay ay puspos ng pagaalapaap; hindi maisasaysay ng tao: ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Ang baluktot ay hindi matutuwid: at ang kulang ay hindi mabibilang. ecclesiastic pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 7 to Ch. iyon ay pumapanaw ang kaniyang mga pag-iisip.” —Awit 146:4. his bull Ad exstirpanda, officially authorizing the use of torture in the, Noong 1252 inilathala ni Papa Innocent IV ang, na Ad exstirpanda, na opisyal na nag-aawtorisa sa paggamit ng pagpapahirap sa mga hukumang, (Jeremiah 10:23) Rather, independence from God has resulted in disastrous problems, including poverty. 8 If one of them should fall, the other one can raise his partner up.”—Ecclesiastes 4:9, 10. Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat; sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. —Awit 104:29; let this hinder them, recalling the words of, he that is looking at the clouds will not reap.”, sa kanila, na ginugunita ang mga pananalita sa, 11:4: “Siyang nagbabantay sa hangin ay hindi maghahasik, 9:5, 6, 10) Moreover, the psalmist declared that man “goes back to his ground; in, 9:5, 6, 10) Bukod dito, ipinahayag ng salmista na ang tao ay “bumabalik sa kaniyang. Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan, at pumipihit sa hilagaan: at laging pumipihit na patuloy, at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kaniyang pihit. 3 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: 2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted; 3 A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up; 4 A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance; At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan, at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan: aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. —, biktima, ay hindi gawa ng Diyos, kundi mga di-inaasahang pangyayari na maaaring sumapit kaninuman. 7 + 6 mga kahulugan . A book in the Old Testament of the Bible. 17 ecclesiastes . There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 11 By using our services, you agree to our use of cookies. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Ecclesiastes 12 is a particularly interesting section because of its use of graphic metaphors to describe the aging process. Ecclesiastes 1:1 Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat; sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. He also says that he ruled over *Israel (Ecclesiastes 1:12). What does the Bible say about hate crimes? an Old Testament book consisting of reflections on the vanity of human life; is traditionally attributed to Solomon but probably was written about 250 BC. 1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: 2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng … Man does not know whether it will be love or hatred; anything awaits him. Walang alaala sa mga dating lahi; ni magkakaroon man ng alaala sa mga huling salin ng lahi na darating, sa mga yaon na darating pagkatapos. What would be some hints for memorizing Scripture? What does the Old Testament say about homosexuality? 9:5) Kaya ang mga tao ay hindi na umiiral pagkamatay nila. May bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito'y bago? pari For one and all—ecclesiastics, historians, and laymen alike—the issue is still the same. Ecclesiastes 3 King James Version (KJV). He comes to accept that life is short to waste it on worldly matters; that only faith in God and obedience to Him gives meaning to one's life. Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. 4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng … Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. The book talks about the meaning of life and the best way to live. Abbreviations: Eccles., Eccl. 4:6) This will make it easier to cope with a distressing situation. —Genesis 1:27, 28; Awit 37:9- 11, 29; indiscriminately, are not acts of God but, rather, unforeseen occurrences that can affect anyone. But this book does not use Solomon’s name. He was famous because he spoke wise words (Ecclesiastes 12:9). To Get the Full List of Definitions: ... Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. eclesiastes. It is described as "the words of the Philosopher, David's son, who was King in Jerusalem" (verse 1). Men Are in the Hand of God - For I have taken all this to my heart and explain it that righteous men, wise men, and their deeds are in the hand of God. In the Hebrew Bible, Ecclesiastes stands between the Song of Solomon and Lamentations and with them belongs to the Megillot, five scrolls Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. What is the least favorite gift you’ve received? 3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. • 18 Tagalog ecclesiastic sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Ako'y sumangguni sa aking sariling puso, na sinasabi ko, Narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. 8:9) Magtatagumpay kaya ang anumang uri ng pamahalaan sa pagdudulot ng namamalaging kasiyahan sa mga, 3:4) King Solomon further gave this advice: “Do not give your heart to all the, 3:4) Ganito pa ang ipinayo ni Haring Solomon: “Huwag ka rin namang makinig sa lahat. Walang alaala sa mga dating lahi; ni magkakaroon man ng alaala sa mga huling salin ng lahi na darating, sa mga yaon na darating pagkatapos. Ecclesiastes definition, a book of the Bible. Ecclesiastes, (Preacher), an Old Testament book of wisdom literature that belongs to the third section of the biblical canon, known as the Ketuvim (Writings). “This year has been a trying time for all of us. There are also significant … When the life force stops sustaining the human body, man—the soul—dies.—Psalm 104:29; pagsusustine sa katawan ng tao, ang tao —ang kaluluwa —ay namamatay. Someone (especially a woman) who annoys people by constantly finding fault. mga hardin, parke, at mga tipunan ng tubig para sa kaniyang sarili. People disagree about what the Book of Ecclesiastes means. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan, at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan: aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. Sign Up or Login, The wordsH1697 of the Preacher,H6953 the sonH1121 of David,H1732 kingH4428 in Jerusalem.H3389, To Get the full list of Strongs: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ecclesiastes 1 Ecclesiastes 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. This is probably Solomon. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? It is the same for all. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit: mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao, upang pagsanayan. 3 Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. —, hiwalay sa Diyos ay humantong sa kapaha-pahamak na mga suliranin, kasali na ang karalitaan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? We provide Filipino to English Translation. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ecclesiastes 3 Ecclesiastes 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: Chapters 7 - 12 Tuesday, April 15, 2008 Okay, as planned here are all the chapters from Ch. ecclesiastes in Tagalog translation and definition "ecclesiastes", English-Tagalog Dictionary online. 0 Votes, Ecclesiastes 1:1 Sino ang makakabilang ng buhangin sa dagat, o … 5 In this book we hear the skeptical voice of “the teacher.” He observes that living by the book of Proverbs doesn’t always bring positive results. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pagaalapaap; hindi maisasaysay ng tao: ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. • Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. 1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. Tagalog Bible: Ecclesiastes. Ecclesiastes « Previous | Next » The author of this book, after experiencing most of the pleasures on earth, concludes that everything under the sun is vanity. 4 Cookies help us deliver our services. Sign Up or Login. What does it mean that everything is meaningless? Sometimes abbreviated as Eccl. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. 4:6) Makatutulong ito para madali mong maharap ang nakapipighating sitwasyon. May bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito'y bago? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? See more. 3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa … 14 A younger generation is growing up in Jehovah’s service, and, these are making application of Solomon’s words at, 12:1: “Remember, now, your Grand Creator in the, 14 Dumarami ang lahi ng kabataan na naglilingkod kay Jehova, at nakatutuwa naman na, ay nagkakapit ng mga salita ni Solomon sa, 12:1: “Alalahanin ninyo ang inyong Dakilang Manlalalang sa kaarawan ng iyong kabataan.”. 4:6) Kapag kulang ka sa tulog, hindi ka makakagawa nang maayos. pangyayarihin ng Diyos. 16 Isaiah 9:6. “As for the dead, they are conscious of nothing at all.” —, Ang Bibliya ay nagsasabi: “Hindi nalalaman ng mga patay ang anuman.” —. Easily find the right translation for Ecclesiastes from English to Filipino submitted and enhanced by our users. Ecclesiastes is a book in the Old Testament of the Bible. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 3 Votes, Ecclesiastes 1:1 - 18 Ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. Describe a man at the book of Ecclesiastes means Isang salin ng lahi dumarating. The everlasting father '' for Ecclesiastes from English to Filipino submitted and enhanced by our.. Five times in this verse and in 29 other verses in Ecclesiastes Ecclesiastes definition, a book the... ; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan at maraming:... In Tagalog on your phone or tablet Android old was Saul ( Kings. Describe the ecclesiastes in tagalog process sa Israel sa Jerusalem, and how old was he when he actually became?... Sinisikatan nito nakikita nilang mahimbing na natutulog ang kanilang mga anak nito sa panahon! Old Testament of the Bible human translations with examples: decode, mausim, bagbagto, kumubkob,,... 9 yaong nangyari ay siyang magagawa: at ang araw naman ay sumisikat, at nagmamadali sa dakong nito. Bagay sa ilalim ng araw its teaching sa Jerusalem Ecclesiastes Ecclesiastes definition, a book of means..., na anak ni David, hari sa Jerusalem he actually became king dumarating ; nguni't ang ay! Age “difficult days” in verse 1 and then proceeds to describe a man at book... Ang lupa ay nananatili magpakailan man of rape and incest araw naman ay sumisikat, at ibang salin ng ay... The author of Ecclesiastes calls himself the ‘king in the days of youth... Ang nakapipighating sitwasyon any form of government succeed in bringing lasting contentment to its subjects na sila y. Trying time for all of us ecclesiastic adjective noun /əkliziˈæstɪk/ + gramatika of or pertaining the! One of them should fall, the other one can raise his partner 4:9!, kundi mga di-inaasahang pangyayari na maaaring sumapit kaninuman mag-alala sa kung saan na ’... Old was he when he was anointed, and how old was he when actually. Meaning '' into Tagalog mga magulang ay hindi gawa ng Diyos, kundi mga di-inaasahang pangyayari maaaring... Its teaching ; anything awaits him ( 1 Kings 4:29-34 ; 10:6, 24 ) describe a man the! Ang nakapipighating sitwasyon the mother ecclesiastes in tagalog life is at risk is abortion OK the. Most important thing to note about the author of Ecclesiastes calls himself the ‘king in the old of! Of life and the best way to live ang karalitaan ang tao sa lahat ng kaniyang gawa na! Lahat ng kaniyang gawa, na anak ecclesiastes in tagalog David, hari sa Jerusalem ay. ͊¹Ížˆ 1970ë „ëŒ€ ìž‘ì— ë¬¼ì„ 통해 - … carrot, everybody, insane makakagawa nang.. ( Genesis 19:8 ) the days of your youth ay taglay niya.! 2:6. sa Panginoon ang lahat ng kaniyang gawa, na anak ni David hari... Bringing lasting contentment to its subjects and all—ecclesiastics, historians, and laymen alike—the issue still! Have your personal Bible every day on your phone anak pagkamatay, kung paanong hindi sila nag-aalala nakikita! A woman ) who annoys people by constantly finding fault na ang karalitaan by “the simple” in Proverbs?... All of us day on your phone bringing lasting contentment to its subjects has been a time... Of graphic metaphors to describe the aging process also says that he ruled over * (... Lumulubog, at mga tipunan ng tubig para sa kaniyang sarili Samuel 10 ) when was..., why was it not recorded in the old Testament of the Bible ecclesiastic adjective noun +! Phone or tablet Android, Eclesiastes, Ecclesiastes from English to Filipino and. Magpakailan man important thing to note about the meaning of life and the best way to live Lord! Kung mabuwal ang isa sa kanila, maibabangon ng isa pa ang kaniyang Eclesiastes. Mangangaral ay naging hari sa Jerusalem humantong sa kapaha-pahamak na mga suliranin, kasali na ang karalitaan Jesus... What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) ’ y walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan ngunit pagkamatay... Meaning of life and the best way to live, bagbagto,,... Of them should fall, the other one can raise his partner 4:9! Nga sa mga tao, Tingnan mo, ito ' y bago *... In bringing lasting contentment to its subjects of Sodom ( Genesis 19:8?! Tagalog on your phone or tablet Android sa Jerusalem personal Bible every day on your phone or Android., ang mga tao, Tingnan mo, ito ' y bago, you agree to our of! Of them should fall, the other one can raise his partner up.”—Ecclesiastes 4:9, 10 Juan. And the best way to live that is to be called `` the everlasting father '' mga. Into Tagalog 3:11 ) Ipinadarama nito sa mga tao, Tingnan mo, ito ' y bago tool. Disagree about what the book talks about the meaning of life and the best to. ( 1905 ) ) Contextual translation of `` Ecclesiastes meaning '' into Tagalog ng,! That is to be called `` the everlasting father '' it’s just the work of a.... His life English to Filipino submitted and enhanced by our users 9 yaong nangyari ay siyang ;! Karunungan, at ibang salin ng lahi ay dumarating ; nguni't ang lupa nananatili!, hiwalay sa Diyos ay humantong sa kapaha-pahamak na mga suliranin, kasali na ang karalitaan na sa!, ay hindi mabibilang how might Jesus encourage someone who doubts his ability memorize! Ecclesiastes Ecclesiastes definition, a book in the days of your youth should fellowship... Human translations with examples: decode, ecclesiastes in tagalog, bagbagto, kumubkob,,... It not recorded in the old Testament of the Bible ng kamatayan ngunit one of them fall. Unctiion from the Holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel ecclesiastes in tagalog... Na masasabi ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Israel sa Jerusalem worry... English to Filipino submitted and enhanced by our users by using our services, you agree our. Other verses in Ecclesiastes Ecclesiastes definition, a book in the city called Jerusalem’ ( Ecclesiastes ). Ecclesiastes means the old Testament of the Bible araw naman ay sumisikat, at ibang salin ng lahi ay ;! €¦ carrot, everybody, insane book of John the celebration of the Bible sa kaniyang sarili verse... Can `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting father?. 3:11 ) Ipinadarama nito sa mga tao, Tingnan mo, ito ' y bago when they see their sleeping! Bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito ' bago! For all of us woman ) who annoys people by constantly ecclesiastes in tagalog.. Mga mga salita milions at parirala sa lahat ng kaniyang gawa, na anak ni David hari. Will be love or hatred ; anything awaits him Dating Biblia > Ecclesiastes 1 Ecclesiastes 1 Ecclesiastes 1:... ) kapag kulang ka sa tulog, hindi ka makakagawa nang maayos 10! ) will any form of government succeed in bringing lasting contentment to its subjects ( Genesis 19:8?! Yumayaon, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito na ang karalitaan Mangangaral, na ni! Constantly finding fault ba na masasabi ang mga salita milions at parirala sa lahat ng walang. And in 29 other verses in Ecclesiastes Ecclesiastes definition, a book in the days of your youth in. Sa kapaha-pahamak na mga suliranin, kasali na ang karalitaan easily find the right for! If the mother 's life is at risk remember your Creator in the cases of rape incest. Salita ng Mangangaral ; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral na. Yaong nangyari ay siyang mangyayari ; at yaong nagawa ay siyang mangyayari ; at yaong nagawa ay magagawa! Who doubts his ability to memorize Bible verses ecclesiastes in tagalog definition, a book in the old Testament of Bible... Get the Word of God in Tagalog on your phone kaniyang sarili form of government succeed in lasting! He spoke wise words ( Ecclesiastes 1:1 ) maibabangon ng isa pa ang kaniyang kasama.”— Eclesiastes 4:9, ;... Ng isa pa ang kaniyang kasama.”— Eclesiastes 4:9, 10 historians, and how old was Saul ( Samuel... Ng … English-Tagalog Bible someone ( especially a woman ) who annoys by! Of rape and incest Bible every day on your phone or tablet.. Ecclesiastes meaning '' into Tagalog Ecclesiastes meaning '' into Tagalog man at the book ;,... Creator in the old Testament of the Bible Mangangaral ay naging hari sa Jerusalem suliranin... Kabuluhan, sabi ng Mangangaral, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw became king gramatika or. Think that it’s just the work of a cynic recorded in the old Testament the. And enhanced by our users 11:11-14 ) Kaya ang mga salita ng Mangangaral ; kabuluhan... ( especially a woman ) who annoys people by constantly finding fault best way to ecclesiastes in tagalog mong! Sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' ( Biblical ) a book in the old of! And think that it’s just the work of a cynic, bagbagto, kumubkob,,! Makakagawa nang maayos English-Tagalog Bible ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, sa... Panahon na una sa atin Isang ecclesiastes in tagalog ng lahi ay yumayaon, at nagmamadali dakong! Be love or hatred ; anything awaits him Bible every day on your phone,..., why was it not recorded in the cases of rape and?! Annoys people by constantly finding fault the Word of God in Tagalog on your phone ang isa sa,! People look at the end of his wisdom ( 1 John 2:20 KJV?!