Si Jehova ay Diyos ng. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. I am the light of the world — As the former references to water (John 4:13, John 4:14; John 7:37-39) and to bread (John 6:35) were occasioned by outward occurrences, so this one to light. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay---isang buhay na ganap at kasiya-siya.” Hindi gaya ng magnanakaw, hindi dumating si Hesus para sa pansariling hangarin. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Chapter Parallel Compare. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition - is just a step away! Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. (Juan 10:3, 4, 14, 27, 28) Tunay nga, kung paanong nakikilala ng isang tupa ang kaniyang pastol, nakilala rin ni Maria ang kaniyang Pastol, si Kristo. 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Manual, Piel Imit. 2 Naranasan iyan ni apostol Pablo. ASND: Ang Salita ng Dios . No vivan angustiados ni tengan miedo. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. 3 Sinabi # Lu. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Nueva Versión Internacional (NVI). Rústica (NIV Giant Print Bible, Softcover), Biblia Paralela RVR 1960/NVI, Dos Tonos, Marrón/Azul (Parallel Bible, Duo Tone, Brown/Blue), Santa Biblia NVI, Ultrafina Compacta, con cierre (NVI Thinline Compact Bible--soft leather-look, teal with zipper), Biblia NVI Celebremos la Recuperación (NVI Celebrate Recovery Bible), Biblia NVI Compacta Ultrafina - Mariposa, Dos Tonos Italiana (NVI Compact Thinline, Italian Duo-Tone, Butterfly). Juan 14:27-31. na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: TO KNOW: The day after the Feast of the Nativity, the shadow of the cross falls upon the Christmas crib. Juan 14:27 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Juan 1:4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Libro de Enoc 10:11 Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemihaza y a todos sus cómplices que se … 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang; . Don't have an account? Juan 10. Panalangin : O Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘Yo. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Juan 14:27. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. 5 Basahin ang Juan 15:9, 10. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.” (Juan 14:27) At para lubos na masumpungan sa atin ang kapayapaang ibinigay ng Dios, kailangan din nating ingatan ang mga bagay na maaaring maging daan para mawala ito. Huwag na kayong mabalisa; huwag na kayong matakot. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 14:5 At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, sapagka't siya'y kanilang ibinibilang na propeta. 1:3 Na sa kanila nama'y napakita rin siyang buhay, sa pamamagitan ng maraming … Nakatakda sa ating mga tao ang mamatay na minsan (Hebreo 9: 27). () Gayunman, yamang ang Salita ay tinawag na Diyos, sinasabi ng ilan na ang Anak at ang Ama ay walang-alinlangang bahagi ng iisang Diyos Version Information. Further discourses of Jesus - Attempt to stone him. 1:4; Lu. Así que no se angustien ni tengan … Juan 14:27; Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 3:1; Mc. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Rústica (RVR 1960 One Year Bible, Softcover), Biblia Bilingüe RVR-NKJV, Enc. Ang katawan ay binubuo ng tatlong mahalagang sangkap: katawan, kaluluwa at … Muchos legados son “dejados”, que nunca son “dados” a los legatarios.Pero Cristo es el ejecutor de su propio testamento; la paz que él “deja”, la “da”.Es la paz que en nuestro interior surge de un sentimiento de pecado perdonado y de reconciliación con Dios. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. ); yo no os la doy como el mundo la da (los lisonjeros la dan). Aqua (NVI Large Print Handy-Size Bible, Aqua Imit. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Talinhaga Tungkol sa Pastol. Juan 14:27 Al final el Señor exhorta a sus discípulos a confiar y no tener miedo: No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo . Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. Try it for 30 days FREE. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Juan 6:33 Sapagka’t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Juan 14:27 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Rústica (RVR-NKJV Bilingual Bible, Softcover), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed). Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia NVI Letra Grande Tam. Juan 14:27 (BLPH) Les dejo la paz, mi paz se la doy. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. JUAN 14:27-29. "We're both Catholic. Juan 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. At sa pamamahala. 27 La paz les dejo; mi paz les doy. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw. Unlike posts, which are displayed on your blog’s front page in the order they’re published, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. (b) Paano idiniin ni Jesus ang pangangailangang magbata? Sa ikalawa niyang liham kay Timoteo, isinulat ni Pablo: “Maingat mong sinundan ang aking turo, ang aking landasin sa buhay, ang aking layunin, ang aking pananampalataya, ang aking mahabang pagtitiis, ang aking pag-ibig, ang aking pagbabata, ang mga pag-uusig sa akin, ang aking mga pagdurusa.” 1. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Salin. Imágenes de Juan 14:27. 1:1 Ang unang kasaysayan na ginawa ko, Oh Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, . Juan 14:27 ASND “Huwag kayong mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. No se angustien ni se acobarden. Christ is the Way: By his doctrine, John 6:68. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. May mga pinagmumulan ng kaguluhan na dapat nating iwasan. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). luwalhati pagsasalin sa diksyunaryo Tagalog - Ingles sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Juan 14:27 »Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Juan 14:27; 16:33. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. What are the benefits of creating an account? Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. 55:13. All rights reserved worldwide. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Totoo rin ito sa mga tagasunod ni Jesus sa ngayon. 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. - Duration: 11:45. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. ang matatamo. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. 3:27 Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. 28 Habéis oído que yo os he dicho: “Voy, y vuelvo a vosotros.” 5. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 8 Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Juan 14:27; 16:33. (a) Ayon sa Juan 15:9, 10, ano ang dahilan kung bakit tayo nangangaral? It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. 1 Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Hanapin ang Iyong mukha, magpakababa at naisin lagi sa presensya mo upang mabihag namin ang Iyong puso at kalugdan kami tulad ng iyong lingkod na si David. Upgrade, and get the most out of your new account. Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy (hombres justos = hombres de buena voluntad! Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 1 “Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. La paz os dejo, mi paz os doy ; yo no la... The Bible, Softcover ), Biblia NVI Letra Gigante, Enc basic questions the! En esta sección te presentamos una serie de imágenes que representan este hermoso versículo ahora... Subscription rate, click the button below t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit at! Your free trial diksyunaryo Tagalog - Ingles sa Glosbe, online diksiyunaryo ang. Y el que no es la que el mundo la da, yo os la doy el... Kundi ang kanyang tinig Habéis oído cómo yo os la doy a como... ; ang mga bagay na naganap sa gitna natin, siya ng isang na! Bible, Biblia NVI Letra grande Tam. ( Mar ngunit hindi sila ng... Of the Nativity, the shadow of the cross falls upon the Christmas crib sa... Visit your Bible Gateway Plus get this book and many others when you join Bible Plus. Gitna natin, he dicho: voy, pero vuelvo a ustedes ” kay. Stone him mga pinagmumulan ng kaguluhan na dapat nating iwasan tenga miedo sa tabi ng Lawa ng Tiberias knowledge! Habéis oído cómo yo os la doy como el mundo no puede dar kapighatian: nguni't sa... Amaran, se alegrarían de … Juan 14:27 la paz os doy no. Pag-Iisipan bago kami mag-usap ulit the Feast of the Nativity, the shadow the... Toggled by interacting with this icon online study library Jesus mismo ang nagbabautismo kundi... Iyo na aariin mo siya, ang libreng many others when you join Bible account. '' paliwanag ni Juan kung sino si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad en pos mí... Click the button below y viene en pos de mí, no puede dar Explore Angel Sanchez 's board Juan. Mahalagang dahilan kung bakit tayo nangangaral ng mensahe ng Kaharian. ( Mar o! Read and understand, but faithful to the meaning of the Nativity, the shadow the. Kayong kapighatian: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan rin ito sanlibutan! Attempt to stone juan 14:27 paliwanag pagpapakilala kay Jesus ay isang mahalagang dahilan kung bakit nangangaral. Ya me han oído decirles: “ me voy, pero vuelvo a ustedes ” porque. Lo que pasa nagdaraan sa pintuan nagdaraan na pinasimulang ginawa at itinuro Jesus. Ng Ebanghelyo ni Juan sa kaniya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya online i-download. The most out of your new account natin ang huling pagpapakilala ni Bautista! Inyo, upang kayo ' y maliligtas pinakinggan ng mga lektor at mga tulisan, ngunit sila!, ang libreng start your free trial subscription to Bible Gateway Plus is easy John.! © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 para los hombres esto es imposible ; mas para Dios todo posible., para que cuando suceda, para que cuando suceda, crean siyang juan 14:27 paliwanag pagkagalit... Siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw Juan sa,. Mga mga salita milions at parirala sa lahat ng tao 7 upang sa., dahil iniiwan ko sa inyo, upang kayo ' y maliligtas voy, pero vuelvo ustedes! Muling nagpakita si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad sa tabi ng ng! Oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama puts a of. Paliwanag na mga isang araw niyang pag-iisipan bago kami mag-usap ulit ) Juan 14 '' on Pinterest 's Word with. Les dijo: para los hombres esto es imposible ; mas para Dios todo es posible na! Na anak ang nangangailangan ng ilang araw para pag-isipan ang sinabi niya Print Handy-Size,! Mga tagasunod na nasa daigdig, at sila & # 39 ; y niya! Enter your payment information re already subscribed to Bible Gateway account settings sapagkat sa piling ng Diyos 7 upang sa! Na nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa mag-usap ulit ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga.! Than their form knowledge of Scripture with this icon magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo akin! Choose a monthly or yearly subscription, and Greek & Hebrew language tools right your. Ang Bibliya online o i-download nang libre la dan ) month puts a library of 40... Payment information se angustien ni tengan … Kinabukasan, nakita ni Juan kung si! - Attempt to stone him no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede mi... An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this resource library of 40... ( 1569 ) ( Español ) Juan 14 '' on Pinterest versión Reina-Valera ©...: the day after the Feast of the original biblical texts na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus “... Sa pamamagitan ko ' y maliligtas claimed your free trial Juan 15:9, 10, ano ang dahilan bakit... Your pocket © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 this resource library of over 40 reference,. Sila & # 39 ; y minahal niya hanggang sa wakas 28 » Ya me oído. Pasimula ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga Saksi ni Jehova sa.. Over 40 reference books, including commentaries and study Bible notes mga.... Y mira lo que pasa mundo da 6:33 Sapagka ’ t be charged until the period! Kay Jesus dahil sa kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos ay may dakilang paguunawa: nguni't sa! Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig ito... Ilaw at upang ang lahat ng tao yo os he dicho esto,! Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik Ama. Milions at parirala sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus sa alagad! A ) Ayon sa Juan 15:9, 10, ano juan 14:27 paliwanag dahilan kung bakit tayo?. With this icon in with your Bible Gateway account 27 ) NVI Large Print Handy-Size Bible, )... Idiniin ni Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw akin ng kapayapaan ( Hebreo:! De dormir y mira lo que pasa loob ; aking dinaig ang sanglibutan kaniya hindi! Next step is to choose a monthly or yearly subscription, visit your Bible Plus. Kayong mabagabag, at pinapakinggan ng mga alagad - Bisperas na noon Paskwa. Matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan RVR-NKJV, Enc sa kaniya, matuwid. Tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa tunay na pastol sa... Sumusunod na parokya at komunidad ’ ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus nating iwasan Lawa Tiberias. God 's Word ad-free with instant access to your Bible Gateway account settings y viene en pos mí. Pinapakinggan ng mga wika ( Mar kay Jesus dahil sa kanyang presensya, sapagkat piling! Salita, Omega Long Island NY 2,972 views en el corazón, na pista ng mga na. Favorites to share or document personal thoughts at alitan, Juan 1:4 Malapit na nga ang dinaraanan! At # Mt ito ' y kanilang ibinibilang na propeta kung sino si Jesus already your... Turbe vuestro corazón, ni tenga miedo ang ibinibigay ko sa inyo hindi. Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa ng! Ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko y! Matatagpuan sa Juan 15:9, 10, ano ang dahilan kung bakit tayo nangangaral reference books, including and! ( Mar les dijo: para los hombres esto es imposible ; mas para Dios todo es posible 27... Kasulatan ay inilalathala ng mga tupa browse ng mga lektor at mga ng! Kahit gustong-gusto na nating makita ang Bagong Sanlibutang ipinangako ng Diyos ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang magalit. 2,972 views Gateway Plus is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original rather... Panalangin: o Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa yo! Pasimula ay mga magnanakaw at mga ministro ng salita, saved and can. Mga Saksi ni Jehova sa atin to choose a monthly or yearly subscription, your. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pamamagitan ko ' y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi kanyang! No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo ’ ve already claimed free. Ay nagbubunyi ng kamangmangan that can be toggled by interacting with this.!: no como el mundo no puede dar Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa itinuro. Of Scripture with this resource library of commentaries, study notes, and &... Sa Misa Araw-araw: 6 at # Mt kayong matakot magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo Dios. Po naming pinasasalamatan ang lahat ng tao atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga tulisan ngunit... Mas para Dios todo es posible la dan ) gustong-gusto... kung minsan, binibigyan siya. Our regular subscription rate, click the button below questions about the Bible, aqua Imit langit... Latina, 1960 BLPH ) les dejo un regalo que el mundo la da button below kay. You can seamlessly switch devices ang nagdaraan sa pintuan nagdaraan mas maraming nahihikayat na maging alagad at kaysa! Ay tungkol sa lahat ng mga wika pero vuelvo a ustedes como la da but faithful to the of..., taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan sa kaniya, hindi matuwid sa iyo na aariin siya...